1.PPDU_2.jpg
FOTO WEB.jpg

Naše přednosti

Individuální přístup

Naší specializací nejsou jen daňové a účetní předpisy, ale i zákony a předpisy jednotlivých oblastí podnikání a jejich aktuální vývoj, což zabezpečuje poskytování služeb přímo na míru určené danému klientovi.

Komplexnost

Naším cílem je poskytovat kompletní služby od zpracování účetnictví, přes daňové poradenství, vedení mzdové agendy, zpracování ekonomických rozborů po zastoupení před orgány státní správy.

Odbornost

Daňoví poradci a účetní naší kanceláře se průběžně vzdělávají a udržují tím svojí kvalifikaci na vysoké úrovni.

Profesionalita

Naše kancelář zachovává profesní mlčenlivost, a proto vztah s klientem je založen na skutečné důvěře.

Oceňování podniku a audit

7603-15x23.jpg

Oceňování podniku a audit účetní jednotky jsou činnosti, jejichž vypracování při určitých transakcí je stanoveno zákonem. Pro účely fúzí, akvizic či restrukturalizaci podniku je nutné ocenění podniku či jeho částí. Určité kategorie účetních jednotek dle zákona o účetnictví mají povinnost nechat si ověřit účetní závěrku auditorem.

Oceňování majetku

Oceňování majetku a vypracování znaleckých posudků je v současné době třeba zajistit v celé řadě případů, ať již se jedná o řešení korporátních záležitostí či o věci osobní.

Oceňování podniku a jeho majetku především pro Vás zajistíme chcete-li podnik prodat nebo naopak koupit či pro účely fúze a transformace společnosti.

Naše společnost spolupracuje se znalci z různých oborů a jsme pro Vás schopni zajistit služby z oblasti:

  • Oceňování podniku a jeho částí
  • Oceňování samostatných movitých věcí
  • Oceňování nemovitostí
  • Oceňování podílů v obchodních společnostech
  • Vypracování znaleckých posudků pro přeměny společnosti
  • Transférové ceny, ceny mezi spřízněnými osobami
  • Stanovení obvyklé ceny

Audit

Posláním a smyslem auditu závěrky je vyjádřit názor nezávislého, kvalifikovaného odborníka na věrohodnost závěrky sestavené a zveřejněné vedením účetní jednotky.

Některé společnosti sice nemají povinnost auditu stanovenou zákonem, přesto ale audit dobrovolně provádějí, neboť rovněž tím získají skutečný přehled o svém stavu. Auditorská zpráva s výrokem a dopis vedení, který obsahuje zjištěné poznatky a případné nedostatky, může objasnit příčiny daných nedostatků a stanovit příslušná opatření.

Auditorské činnosti jsou poskytovány ve spolupráci se společností CCS Audit, s.r.o. a prováděny zkušeným auditorem s registrací KAČR.

Mezi nabízené auditorské služby patří:

  • Ověření ročních účetních závěrek sestavených dle českých účetních předpisů
  • Ověření účetních závěrek sestavených podle mezinárodních standardů IFRS
  • Interní audit


Poptávkový formulář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů