1.PPDU_2.jpg
FOTO WEB.jpg

Naše přednosti

Individuální přístup

Naší specializací nejsou jen daňové a účetní předpisy, ale i zákony a předpisy jednotlivých oblastí podnikání a jejich aktuální vývoj, což zabezpečuje poskytování služeb přímo na míru určené danému klientovi.

Komplexnost

Naším cílem je poskytovat kompletní služby od zpracování účetnictví, přes daňové poradenství, vedení mzdové agendy, zpracování ekonomických rozborů po zastoupení před orgány státní správy.

Odbornost

Daňoví poradci a účetní naší kanceláře se průběžně vzdělávají a udržují tím svojí kvalifikaci na vysoké úrovni.

Profesionalita

Naše kancelář zachovává profesní mlčenlivost, a proto vztah s klientem je založen na skutečné důvěře.

Přeměny a likvidace společností

7746-15x23.jpg

Přeměny obchodních společností jsou způsoby zrušení obchodní společnosti bez likvidace. Přeměnou dochází k zániku přeměňované společnosti s univerzálním právním nástupnictvím jiného subjektu. Likvidace společnosti je jednou z možností ukončení činnosti společnosti. Jejím účelem je vypořádat majetek zrušené právnické osoby, vyrovnat dluhy věřitelům a naložit s čistým majetkovým zůstatkem, jenž vyplyne z likvidace.

Přeměny

V právu obchodních korporací se přeměnami rozumí fúze nebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva, převod jmění na společníka, změna právní formy a přeshraniční přemístění sídla.

Naše společnost Vám poskytne služby od prvopočátku projektu až po jeho finalizaci. Zajistíme pro Vás nejen daňové poradenství v dané oblasti, ale i služby související s oceňováním podniku a vedením účetnictví. Právní poradenství pro Vás zajistíme ve spolupráci s renomovanou plzeňskou advokátní kanceláří, která má dlouholeté zkušenosti.

Naše služby a poradenství poskytujeme v oblasti:

 • Fúzi podniku sloučením či splynutím
 • Rozdělení podniku rozštěpení či odštěpením
 • Převodu jmění na společníka
 • Prodeji či koupi podniku
 • Due diligence
 • Změnu právní formy společnosti
 • Přeshraniční přemístění sídla

Likvidace

Vstupem společnosti do likvidace končí aktivní obchodní činnost společnosti a veškeré úkony směřují pouze k vypořádání aktiv a pasiv společnosti a k jejímu následnému zrušení a zániku. Likvidace je velmi náročný proces, při kterém je nutné dodržet veškeré povinnosti stanovené zákonem.

Kancelář 1. Plzeňská daňová a účetní spol. s r.o. pro Vás zajistí následující činnosti:

 • Jmenování likvidátora a jeho zápis do OR
 • Oznámení o vstupu do likvidace a zveřejnění v OR
 • Sestavení zahajovací likvidační rozvahy
 • Vedení účetnictví po dobu likvidace
 • Sestavení závěrečné likvidační rozvahy
 • Vypracování likvidační zprávy
 • Archivaci dokumentů
 • Výmaz z obchodního rejstříku


Poptávkový formulář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů