1.PPDU_2.jpg
FOTO WEB.jpg

Naše přednosti

Individuální přístup

Naší specializací nejsou jen daňové a účetní předpisy, ale i zákony a předpisy jednotlivých oblastí podnikání a jejich aktuální vývoj, což zabezpečuje poskytování služeb přímo na míru určené danému klientovi.

Komplexnost

Naším cílem je poskytovat kompletní služby od zpracování účetnictví, přes daňové poradenství, vedení mzdové agendy, zpracování ekonomických rozborů po zastoupení před orgány státní správy.

Odbornost

Daňoví poradci a účetní naší kanceláře se průběžně vzdělávají a udržují tím svojí kvalifikaci na vysoké úrovni.

Profesionalita

Naše kancelář zachovává profesní mlčenlivost, a proto vztah s klientem je založen na skutečné důvěře.

Služby

Poskytneme Vám profesionální daňové a účetní služby. Každý z našich kolegů se specializuje na určité okruhy účetnictví a zároveň sleduje vybrané oblasti podnikání. Díky tomu máme k dispozici specialisty napříč obory, což je v dnešní době, kdy se daňové, účetní a právní předpisy v jednotlivých oborech rychle mění, naprostou nutností. Samozřejmostí je personální zastupitelnost v případě nemožnosti výkonu činnosti, a to díky širokému kádru našich zaměstnanců.

Přednosti naší kanceláře

  • Vedení účetnictví a mzdové agendy i v sídle Vaší firmy.
  • Vedení účetnictví přímo ve Vašem informačním systému.
  • Zastupování Vaší společnosti před úřady a soudem.
  • Poskytování veškerých služeb také pro zahraniční rezidenty.
  • Umožnění vzdáleného přístupu do Vaší složky našeho účetního systému.

Daňové poradenství

Daňové poradenství

Daňový systém v ČR prochází neustálými změnami. Naše kancelář pro Vás sleduje aktuální legislativní vývoj, novou judikaturu a změny v přístupu finanční správy. Díky tomu jsme schopni Vám poskytnout komplexní daňového poradenství včetně vazby na účetnictví.

Více informací


Účetnictví 1.jpg

Účetnictví

Pro podnikatele včasné, správné a kvalitní vedení účetnictví je důležitým zdrojem informací, čímž mohou plánovat a řídit své podnikání. Naše kancelář zaměstnává kvalifikované účetní, které Vám poskytnou kvalitní vedení účetnictví v různých oborech podnikání.

Více informací


Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika

Personální agenda představuje souhrn informací, kterými musí disponovat zaměstnavatel k plnění svých povinností. Specializované mzdové oddělení naší kanceláře pro Vás zajistí včasné zpracování mezd, vedení agendy a plnění povinností z toho vyplývajících.

Více informací


Přeměny a likvidace společností.jpg

Přeměny a likvidace společností

Přeměny společností v podobě fúze, rozdělení, změny právní formy a likvidace jsou komplexním procesem, kde se propojují činnosti z hlediska práva, účetnictví, daní a oceňování. Specializací naší společnosti je zabezpečení uvedených činností na klíč pro Vás.

Více informací


Oceňování podniku a audit.jpg

Audit

Audit účetní jednotky je činnost, jejicht vypracování při určitých transakcí je stanoveno zákonem. Určité kategorie účetních jednotek dle zákona o účetnictví mají povinnost nechat si ověřit účetní závěrku autditorem.

Více informací