Přeměny a likvidace společností

Přeměny a likvidace obchodních společností

Přeměny obchodních společností jsou způsoby zrušení obchodní společnosti bez likvidace. Přeměnou dochází k zániku přeměňované společnosti s univerzálním právním nástupnictvím jiného subjektu. Likvidace společnosti je jednou z možností ukončení činnosti společnosti. Jejím účelem je vypořádat majetek zrušené právnické osoby, vyrovnat dluhy věřitelům a naložit s čistým majetkovým zůstatkem, jenž vyplyne z likvidace.

Přeměny

V právu obchodních korporací se přeměnami rozumí fúze nebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva, převod jmění na společníka, změna právní formy a přeshraniční přemístění sídla.

Naše společnost Vám poskytne služby od prvopočátku projektu až po jeho finalizaci. Zajistíme pro Vás nejen daňové poradenství v dané oblasti, ale i služby související s oceňováním podniku a vedením účetnictví. Právní poradenství pro Vás zajistíme ve spolupráci s renomovanou plzeňskou advokátní kanceláří, která má dlouholeté zkušenosti.

Naše služby a poradenství poskytujeme v oblasti:

 • Fúzi podniku sloučením či splynutím
 • Rozdělení podniku rozštěpení či odštěpením
 • Převodu jmění na společníka
 • Prodeji či koupi podniku
 • Due diligence
 • Změnu právní formy společnosti

Likvidace

Vstupem společnosti do likvidace končí aktivní obchodní činnost společnosti a veškeré úkony směřují pouze k vypořádání aktiv a pasiv společnosti a k jejímu následnému zrušení a zániku. Likvidace je velmi náročný proces, při kterém je nutné dodržet veškeré povinnosti stanovené zákonem.

Kancelář 1. Plzeňská daňová a účetní spol. s r.o. pro Vás zajistí následující činnosti:

 • Jmenování likvidátora a jeho zápis do OR
 • Oznámení o vstupu do likvidace a zveřejnění v OR
 • Sestavení zahajovací likvidační rozvahy
 • Vedení účetnictví po dobu likvidace
 • Sestavení závěrečné likvidační rozvahy
 • Vypracování likvidační zprávy
 • Archivaci dokumentů
 • Výmaz z obchodního rejstříku

Poptávkový formulář

5 + 15 =

Proč s námi spolupracovat?

Individuální přístup

Naší specializací nejsou jen daňové a účetní předpisy, ale i zákony a předpisy jednotlivých oblastí podnikání a jejich aktuální vývoj, což zabezpečuje poskytování služeb přímo na míru určené danému klientovi.

Odbornost

Daňoví poradci a účetní naší kanceláře se průběžně vzdělávají a udržují tím svojí kvalifikaci na vysoké úrovni. Tím svojí kvalifikaci na vysoké úrovni.

Komplexnost

Naším cílem je poskytovat kompletní služby od zpracování účetnictví, přes daňové poradenství, vedení mzdové agendy, zpracování ekonomických rozborů po zastoupení před orgány státní správy.

Profesionalita

Naše kancelář zachovává profesní mlčenlivost, a proto vztah s klientem je založen na skutečné důvěře.

Sídlo společnosti

1. Plzeňská daňová a účetní spol. s r.o.
Na Roudné 276/19
301 00 Plzeň

: 263 73 076
DIČ: CZ26373076

Kontakty

Telefon

+420 377 329 928

E-mail

sekretariat@ppdu.cz

GDPR

Kde nás najdete